Koulutuksen nimi Järjestäjä
Koulutukset 2022
• Monikielisten lasten kuntoutus ja vanhempinen ohjaaminen 28.1.2022 1 pv Äännekoulu Oy
• Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla, workshop 16.3.2022 1 pv Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus
• CCC-2 Lasten kommunikointitaitojen kysely kuntoutuksen suunnittelun tukena 24. -25.3.2022 2 pv Professio
• Luonteva vuorovaikutus – saavuta kuntoutuksen tavoitteet 7.3. - 4.4.2022 2 pv Professio
• Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla 21. - 22.3.2022 ½ pv Äännekoulu Oy
• NLP Master Practitioner 18.3. -19.6.2022 16 pv Reetta Vanhanen Oy koulutus, coaching
• Käyttäytymisanalyysin soveltaminen kuntoutuksessa, opetuksessa ja ohjauksessa 30.3. ja 12.4.2022 1 op ProNeuron Oy
• Mentalisaatio kuntoutuksessa: ilmiö, häiriöt ja vaikuttaminen 31.8.2022 1 pv Suomen kuntoutuskouluttajat Oy
• Leikkisyysteoria lasten terapiassa 4.11.2022 1 pv Puheterapeuttien kustannus Oy
• Älylaitteiden uhat ja mahdollisuudet terveen kehityksen kannalta 24.11.2022 1 pv Professio
• Suuhengityksen haitat puheterapeuttisesta näkökulmasta 30.11.2022 ½ pv Äännekoulu Oy
Koulutukset 2021
• Neuropsykiatriset häiriöt kuntoutuksen kohteena ja haasteena 11. -12.2.2021 2 pv Suomen kuntoutuskouluttajat Oy
• Kieli, leikki ja pelillisyys 25. – 26.3.2021 2 pv Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry
• A three part treatment plan for oral placement therapy OPT1 29.- 30.3.2021 2 pv TalkTools/Monica Purdy MS, CCC-slp
• Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus 23.4.2021 Äännekoulu Oy
• ICF-luokitus Käytännöstä teoriaan 30.4.2021 1 pv Annemari Suokko puheterapeutti FM
• Kommunikointi kuuluu kaikille – AAC:n moninaisuus puheterapeutin työssä 6.5.2021 1 pv Puheterapeuttien Kustannus Oy
• Selective mutism – Evidence based practices 9. – 10.6.2021 2 pv Professio/Coronaria kuntoutuspalvelut
• Kuntoutus Akatemia: AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät 5. - 6.10.2021 2 pv Professio
Koulutukset 2020
• Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla workshop 21.1.2020 1 pv Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus
• Pragma – sosiaalisen ja pragmaattisen kielen ymmärtämisen testi 27.2.2020 1 pv Niilo Mäki Instituutti
• Microsoft Teams -koulutus 27. – 29.4.2020 8 t Työväen sivistysliitto
• Satakieliseminaari 24. - 25.9.2020 Kuulovammaisen lapsen kuntoutus, vanhempien ohjaaminen, lasten neurokehitykselliset häiriöt, sisäkorvaistutteet 2pv Satakieliohjelma
• GAS -logopedisessä viitekehyksessä 1.9.2020 1 pv Oulun yliopisto
Koulutukset 2019
• Leikki lapsen kehityksen tukena. Mentalisaatio, leikkitaitojen kehitys ja arviointi (RALLA-menetelmä) 5. – 6.3.2019 2 pv Professio
• Kehityksellisen kielihäiriön monet kasvot 28. – 29.3.2019 2 pv Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry
• NLP Practitioner koulutus 12.10.2018 -31.3.2019 16 pv True Hearts/Suomen NLP-yhdistys
• Syömis- ja nielemisvaikeuksien kohtaaminen puheterapeuttina 16.5.2019 1 pv Puheterapeuttien Kustannus Oy
• Vieraskielisen lapsen ja nuoren kielellisten vaikeuksien arvioinnista 16.9.2019 1 pv Oppimistaito.fi
• Kuntoutus Akatemia: Monikulttuurisuus lasten kuntoutuksessa -koulutus 2. - 3.10.2019 2 pv Professio/Coronaria kuntoutuspalvelut
• Musiikin mahdollisuudet puheterapiassa 25.10.2019 1 pv Puheterapeuttien Kustannus Oy
• Kissatarina – lapsen kerrontataitojen arviointimenetelmä 7.11.2019 1 pv Niilo Mäki Instituutti
• FaceFormer-koulutus 21.11.2019 1 pv Äännekoulu Oy
• Lego®-Based Therapy Training 10.12.2019 1 pv Lastenneurologisen kuntoutuksen yhd.