Puheterapeutti Sirpa Kyheröinen

Laillistettu puheterapeutti FM
Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö
Olen helsinkiläinen puheterapeutti Sirpa Kyheröinen. Olen toiminut puheterapeuttina yli 35 vuoden ajan. Tuosta ajasta olin kunnan palveluksessa sijaisena ja virkatyössä 14 vuotta ja nyt olen ollut yksityisenä ammatinharjoittajana yli 20 vuotta. Toimin toiminimellä yksinyrittäjänä. Kuntoutan lapsia ja nuoria Helsingissä. Terapiakieli on suomi, palaverit ja ohjaus voidaan pitää tarvittaessa myös englanniksi.
Työkokemusta minulla on erityisesti lasten ja nuorten kielen, puheen ja kommunikaation kuntouttajana. Pitkän työuran aikana kokemusta on kertynyt paljon monista eri asiakasryhmistä, mm. kehityksellinen kielihäiriö, puheen ja kielen kehityksen viiveisyys, puhemotoriikan ongelmat, äänteellisen kehityksen ongelmat, artikulaation pulmat, dyspraksia, lukihäiriöt, autististen ja kehitysvammaisten lasten kommunikaatiovaikeudet. Käytän työssäni tarpeen mukaan puhetta tukevia ja korvaavia keinoja (AAC) kuten tukiviittomia, kuvakommunikaatiokansioita, irtokuvia ja pikapiirtämistä.
Puheterapiakuntoutusta järjestetään yleensä eri tahojen maksusitoumuksella. Olen Kelan yhteistyökumppani ja toimin Kelan 2022 määrittämän palvelukuvauksen mukaisesti. Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana teen puheterapiaa asiakkaan omassa toimintaympäristössä koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä tai vastaanotollani. Tällöin kuntoutujan etuudet maksaa Kela. Muita maksusitoumuksia myöntävät esim. HUS-kuntayhtymä, asiakkaan kotikunta tai vakuutusyhtiö. Asiakas voi myös maksaa terapian itse.
Työpäivinä tavallisesti kierrän asiakkaitteni luona päiväkodeissa, kouluissa ja kotikäynneillä. Lisäksi on mahdollista tulla terapiaan vastaanotolleni, joka sijaitsee Helsingissä Malmin keskustassa. Terapiaa voidaan toteuttaa arkipäivisin pääsääntöisesti 8-16 välillä ja joustavasti myös muina aikoina kuntoutujan ja hänen perheensä tarpeiden mukaan.
Puheterapian lähtökohtana on yksilöllinen kohtaaminen: löytää asiakkaan vahvuudet ja lähiympäristön tukemana edistää uusien taitojen löytymistä. Minusta puheterapeutin työ on ennen kaikkea ihmissuhdetyötä, jossa hyvä ja luottamuksellinen terapiasuhde ratkaisee tuloksellisuuden. Jokainen haluaa tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja saada mahdollisuuden ilmaista itseään. Lapset toimivat maailmassaan rehellisesti ja aidosti. Heille on tärkeää saada hyväksyntää juuri sellaisina kuin he ovat. Turvallinen ja luotettava vuorovaikutussuhde sekä iloinen ja välitön yhdessäolo motivoivat oppimaan. Haluan edistää lapsen toiminta- ja kommunikointikykyä jatkuvassa yhteistyössä erityisesti vanhempien ja lisäksi myös muiden hänen kanssaan toimivien aikuisten kanssa (esim. päiväkoti, koulu). Kuntoutustavoitteet liitetään lapsen tavalliseen arkeen.